He is risen!

Heer maak dat mijn hart in elke situatie op U is gericht.
Zodat ik Het kan zien door Uw ogen,
en de leugens door Uw Waarheid worden belicht.
Omdat de “beste” leugen het meest op de Waarheid lijkt
en trots in schaapskleren prijkt!
Laat mij dan alstUblieft niet vallen voor de valsstrik van Uw vijand.
Laat mijn levenswandel op de smalle weg zijn, veilig aan Uw hand.
Want als ik mijn oude leven wil behouden zal ik het verliezen,
door het geschud kan ik niet neutraal meer zijn en moet ik wel kiezen..
Want als ik mijn leven verlies in U zal ik het behouden
en zullen de eens zo veilig lijkende bubbels knappen,
alles waar ik ooit op bouwde..
Laat mijn huis dan gebouwd zijn op de Rots.
Niet vanuit eigen kracht en zelfingenomen trots.
Want wie rein is, is vrij en heeft niks te vrezen en wie klein is,
wordt groot en zal door U worden verheven.
Verlost van zonde, angst en slavernij,
dat betekent Uw dood en opstanding voor mij.
Zo anders dan de brullende leeuw die kopierend,
hypnotiserend en manipulerend rondgaat
om mij opnieuw vast te ketenen.
Alsof hij wil dat ik de prijs die U betaalde zou vergeten.
Heer laat mij door deze valse strategie heen prikken en
maak dat deze overbluffende machten mij niet afschrikken.
Laat mijn blik dan helder zijn om onderscheid te maken tussen Goed en kwaad,
altijd geleid door Uw heilige Geest
die mij aanstuurt te leven vanuit Woord en daad.
Daarom dank ik U dat ik mag leren zien wie U werkelijk bent,
zodat ik ondanks mijn falen weer mag gaan staan op Het fundament.
Dat ik los mag komen van deze aarde, want niets wat deze wereld mij biedt
overtreft de schoonheid van Uw onschatbare Waarde!
U bent en heeft het laatste Woord en zult afrekenen met ongerechtigheid.
Mag ik dan ook bij U wonen net als de moordenaar naast U aan zijn kruis
wiens hart vol was met spijt?
Als dan het kaf gescheiden word van het koren,
laat mij dan alstUblieft tot het laatste behoren.
Doordrenk mij met Uw liefde laat mij in de Ware Wijnstok zijn geënt.
Zodat ik nooit meer dorst zal hebben en alleen zal uitzien naar wie U werkelijk bent!
Van iets beters als dat kan ik niet dromen,
Moge Uw Rijk spoedig komen!

Een gedicht van Mimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.